Sıkça Sorulanlar

Hukuk kelimesi; Arapça "hak" (حق) kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Türk Dil Kurumuna göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür". Bunun dışında hukukun "haklar" anlamı da vardır.

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Hukuk çeşitli ayrımlara tabi tutulur. Bu ayrımlar “İdeal Hukuk ve Pozitif Hukuk”, “Ulusal Hukuk ve Uluslararası Hukuk”, “Maddi Hukuk ve Biçimsel Hukuk” ve “Kamu Hukuku ve Özel Hukuk” şeklindedir.

Güçsüzü güçlünün ezmesini, kişinin bir başkasının hakkını gasp etmesini engellemek, bir arada yaşamayı ve huzuru sağlamak için toplumsal adaletsizliği gidermek amacıyla hukuk devletin, insan topluluklarının ve birlikte yaşamanın olmazsa olmazıdır.